AB Facility

  • Rekonštrukcie bytov a jadier
  • Stavebné úpravy v budove MVSR
  • Stavebné práce v objekte APZ
  • Oprava chodníkov a kanalizácie pre kataster Trnava
  • Oprava fasády admin. budovy MVSR

Referencie