ALOX s.r.o.

  • maliarske práce pre objekt TV MARKÍZA
  • renovácia fasádneho náteru a konštrukcií na budove TV MARKÍZA
  • rekonštrukčné práce v Ateliéroch NAD pre TV MARKÍZA

Referencie