Heineken Slovensko, a.s.

  • rekonštrukcia haly v LC Rača s dodávkou technológie

Referencie