SLOVNAFT a.s.

  • oprava a údržba objektov – stavebné a strojno-technologické práce
  • rekonštrukcie sociálnych zariadení
  • rekonštrukcia internátu
  • rekonštrukcie administratívnych priestorov

Referencie