STRABAG PFS

  • Údržbárske a opravárenské práce na objekte Slovnaft
  • Maliarske a natieračské práce v areáli Slovnaft
  • Komplexné stavebné a rekonštrukčné práce – internáty Javorina
  • Pokládky podláh, kobercov a PVC v kancelárskych priestoroch
  • Rekonštrukcie sociálnych zariadení
  • Obklady a dlažby

Referencie