STRABAG PIS

  • Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - Vozovňa Jurajov dvor
  • Obklady, dlažby, hydroizolácie
  • Maliarske a natieračské práce na objekte DPB Jurajov dvor, DEPO
  • dodávka a realizácia malieb stien a stropov PANORAMA CITY III. BUSINESS BA

Referencie