Vector Parks Bratislava Rača a.s.

  • úprava admin. priestorov vrátane dodávky regálových systémov a brán
  • rekonštrukčné práce pre objekty: Iron Mountain, Heineken, Top Trans Sv. Jur
  • úprava výrobnej haly LC Rača
  • dopravné značenie exteriér LC Rača

Referencie